РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"15 години приобщаващо образование в област Пазарджик"

Вече 15 години в българските детски градини и училища се осъществяват дейности по приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности. Полагат се усилия да бъде създадена подкрепяща среда и атмосфера, достъпна за всяко дете. 15 години, в които се учим на доброта, приемане, толерантност. 15-годишен е и опитът в прилагането на приобщаващи практики в област Пазарджик.

На 09 и 10 май 2022 година РЦПППО-Пазарджик ще отбележи „15 години приобщаващо образование в област Пазарджик“ с Конференция, която ще се проведе в хотел Роял СПА – Велинград.

С приятели, колеги и съмишленици ще споделим знания, опит, добри практики и много позитивно настроение.