РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

За родителите

Уважаеми родители, уведомяваме Ви за предстоящи дейности по отлагане от задължително обучение в първи клас за учебната 2023/2024.

Заседанията на РЕПЛРДУСОП-Пазарджик за отлагане на децата от задължително обучение в първи клас ще се провеждат в периода от 12, 14 и 15 юни 2023 година от 09:00 до 14:00 часа. В посочения период ще бъдат проведени дейности по оценка на индивидуалните потребности на децата с цел установяване необходимостта от отлагане от задължително обучение в първи клас в РЦПППО-Пазарджик, град Пазарджик, което налага явяване на родителите и децата на място в РЦПППО град Пазарджик, ул. „Веслец“ № 2 „А“.

            Родителите, които вече са представили пакетът документи, при явяването на място, следва да представят Удостоверението за завършена подготвителна група.