РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Новини

КОНФЕРЕНЦИЯ

Вече 15 години в българските детски градини и училища се осъществяват дейности по приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности. Полагат се усилия да бъде създадена подкрепяща среда и атмосфера, достъпна за всяко дете. 15 години, в които се учим на доброта, приемане, ...

СЪОБЩЕНИЕ

  ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК                   Във връзка с предстоящия старт на учебната година, с цел добрата организация на учебния процес и своевременно осигуряване на ...