РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Участие в конференция на 13.03.2024 г. в град София

Представители на РЦПППО-Пазарджик взеха  участие в конференцията „Ромската общност и приобщаващото образование: предизвикателства и възможности“, организирана от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град.

Конференцията се проведе на 13 и 14 март 2024г. в хотел „Hyatt Regency Sofia“, гр. София.

Събитието беше открито от д-р Калоян Дамянов, директор на РЦПППО-София. Приветствени слова отправиха г-жа Грета Ганчева, директор на Дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, г-жа Мария Янкова, директор „Образование“ в УНИЦЕФ - България. На събитието бяха споделени идеи и опити от национални и международни лектори. Обсъдиха се  ключови въпроси, свързани с ролята на приобщаващото образование в мултикултурното общество.