РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Световен ден на добротата

Световният ден на добротата и на незрящите хора - 13.11., бе отбелязан в ДГ "Здравец" - гр. Пазарджик. Децата от четвърта група гледаха с интерес и коментираха филма " Лъч надежда" и презентация, представени от специалистите от РЦПППО Илка Павлова и Атанаска Георгиева. Научиха как могат да помагат на зрително затруднени хора. С голямо желание участваха в игри, в които бяха поставени в ролята на такива хора. Малките палавници от ДГ" Здравец " показаха, че са готови да извършват добрини, да окажат съпричастност, отзивчивост, сътрудничество към нуждаещите се. А именно това цели този международен ден!