РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Спортът е за ВСИЧКИ! По-здрави, по-смели, по-щастливи ЗАЕДНО!

РЦПППО – Пазарджик проведе своя пореден спортен празника под надслов: „Спортът е за ВСИЧКИ! По-здрави, по-смели, по-щастливи ЗАЕДНО!“. Събитието се състоя на 31 май 2023 г. в парк „Стадиона“, гр.  Пазарджик. Събитието уважиха представители на РУО-Пазарджик и община Пазарджик: г-жа Дора Дулчева-Величкова, г-жа Ива Гигова, г-жа Ренета Камберова, членове на спортни асоциации от Италия, Румъния и Словакия, директори на училища, ЦСОП-Пазарджик, ЦПЛР-Пещера, родители и учители. Почетното жури в лицето на: г-жа Гергана Колчакова – директор на РЦПППО – Пазарджик, г-жа Гергана Васева – директор на ДЦДМУ „Вяра, Надежда и Любов“ – Пазарджик, Шади Алмагир, участник в първия спортен празник, организиран от нас преди десет години, безпристрастно оцени и награди всички участници.

Партньори в игрите на нашите специални деца, бяха ученици от Спортно училище – Пазарджик и ПГХХТ-Пазарджик, а за тяхното добро настроение и повдигане на спортния дух, допринесоха очарователните момичета от мажоретен състав към ЦПЛР-ОДК – Пещера.

В спортния празник взеха участие 50 деца със специални образователни потребности, подкрепяни не само от своите връстници, но и от специалисти към РЦПППО – Пазарджик.

Очакванията на организаторите  този ден да се превърне в един истински празник се оправдаха. Блясъкът в очите на децата, усмивките на техните лица, бяха най-голямата награда за всички нас!

 Спортът ни обединява! Спортът ни учи да бъдем търпеливи и силни – да бъдем единни и  подкрепящи се!

Гергана Колчакова-директор на РЦПППО- Пазарджик