РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Видове обучителни затруднения - диференциация, общи и специфични характеристики в предучилищна възраст

На 10.11.2022г. в град Пазарджик се проведе Семинар организиран от ДГ „Здравец“ на тема: Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца с обучителни трудности. В семинара се включиха и специалистите от РЦПППО- Пазарджик към ЕПЛР в ДГ „Здравец“. Там те представиха темата: Видове обучителни затруднения – диференциация, общи и специфични характеристики в предучилищна възраст. Пред педагогическия състав бяха разгледани и обсъдени ранните признаци на специфични обучителни трудности (СОТ) в предучилищна възраст. Макар СОТ да се идентифицира в начално училищна възраст, ранното оценяване дава сигурност на родителите, че развитието на тяхното дете е оценено по един надежден и валиден начин, освен това то помага и на специалистите да индивидуализират работата си с децата.
Благодаря на младото попълнение на РЦПППО- Пазарджик за добре свършената работа- Антоанета Гъркова- психолог,Петя Костова- логопед и Ваня Спасова- психолог!