РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

                Във връзка с предстоящия старт на учебната година, с цел добрата организация на учебния процес и своевременно осигуряване на допълнителна подкрепа на децата/учениците със СОП, РЦПППО-Пазарджик започва прием на Заявления за осигуряване на специалисти – ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатор на слуха и говора и учител на деца/ученици с нарушено зрение за участие в ЕПЛР и осъществяване на допълнителна подкрепа.

Детски градини и училища, които сами организират допълнителната подкрепа, но поради завишения брой деца, имат недостиг на специалисти или не разполагат с необходимия такъв, също могат да подадат заявление за осигуряването им от РЦПППО-Пазарджик!