РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Практическо обучение по прилагане на Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности, базирана на МКФУЗ- ДФ.

Всички екипи за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици със СОП от област Пазарджик преминаха практическо обучение по прилагане на Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности, базирана на МКФУЗ- ДФ. Сърдечно благодаря на участниците- педагогически специалисти за вниманието,интереса и проявеното желание да бъдат максимално подготвени и полезни за децата и учениците със СОП,които подкрепят. Оставам на разположение на всеки колега,който се нуждае от допълнителни уточнения по темата. Гергана Колчакова.