РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Обучение за обучители за прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“

На 05.03 и 06.03.2024 г. д-р Гергана Колчакова, директор на РЦПППО-Пазарджик, и Василка Лазарова-Ненова, логопед към РЦПППО-Пазарджик се включиха в  обучение за обучители за прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“ с лектори проф. Любослав Пенева и доц.  Мария Атанасова-Трифонова, организирано и проведено от РЦПППО-София-град в парк-хотел "Москва", зала Конферанс 3.

На обучението бяха представени основните цели на скрининг изследването и мястото му в ранното оценяване на потребността от подкрепа на децата, както и условията за провеждането му. Основна част от обучението за обучители  включи тренинг за прилагане на скрининг теста и представяне на резултатите пред родителите, както и насоки за взаимодействие с тях.

Основната цел е обучителите от всеки Регионален център, да обучат учители от детски градини на областно ниво за прилагане на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“, като дейността ще бъде приоритетна и в бъдеще.