РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Обучение за назначените на длъжност „помощник на учителя“ в детски градини и училища от област Пазарджик

Обучение за назначените на длъжност „помощник на учителя“ в детски градини и училища от област Пазарджик

 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пазарджик  организира обучение за назначените на длъжност „Помощник на учителя“ в детските градини и в училищата в област Пазарджик, които не са преминали такова обучение до момента.

Обучението ще се проведе от 08.04.2024 г. до 12.04.2024 г. в обучителната зала на РЦПППО-Пазарджик, ул. „Веслец“ № 2А

Участието е след задължително подаване на заявка от директора на образователната институция на ел. поща: rc_pz@abv.bg

По време на обучението ще се обсъждат различни казуси от реалната практика, както и теми, свързани с ролята, функциите и компетентностите на помощник на учителя.

Програмата на обучението включва 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема:

Ден 1 – тема „Принципи и методи на приобщаващото образование“.

Ден 2 – тема „Ефективност на помощника на учителя“.

Ден 3 и 4 – тема „Основни групи деца със специални образователни потребности“.

Ден 5 – тема „Съвместно преподаване: учител – ресурсен учител – помощник на учителя“