РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Обучение на назначените на длъжност помощник на учителя в ДГ и училищата в област Пазарджик

       

                  През изминалата седмица РЦПППО – Пазарджик организира обучение на назначените на длъжност помощник на учителя в ДГ и училищата в област Пазарджик. Програмата на обучението беше разработена в рамките на 5 работни дни.

                 Вниманието на участниците беше насочено към разкриване на стратегии, прийоми и техники, стимулиращи активното участие на децата/учениците с различни възможности в училище и ДГ; стратегии на работа с родителите на тези деца; значимостта на подкрепящата учебна среда за децата и успешното им приобщаване към общността.

                Участниците се запознаха и с въвеждането на съвместното преподаване, като необходима предпоставка за успешната интеграция и приобщаване в училище.                       Емоционалната подкрепа, поощренията, гостоприемната и развиваща среда са гаранция за изграждане на самоличността, самочувствието, увереността и мотивацията на децата и учениците за участие в образователните дейности.

                 Благодарим за ентусиазма, активността, интереса и старанието на всички участници в обучението. Вие или ще получите любов, или ще трябва да я отдадете. Отговорът винаги е любов.