РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Международен ден на незрящите и Световен ден на добротата

На 13 ноември 2023 г. в СУ „Г. Брегов“, гр. Пазарджик се проведе съвместна  инициатива между  РЦПППО-Пазарджик,  училище СУ „Г. Брегов“ - Пазарджик и  ЦСРИ към Фондация „Съпричастие - Пазарджик" по повод отбелязването на  Международния ден на незрящите и Световния ден на добротата.  Учениците  от ІІ б клас с класен ръководител Анета Цурева, СУ „Г. Брегов“, гр. Пазарджик представиха на своите съученици от 2 и 4 клас празнична програма с песни и стихчета за Доброто. Екип от РЦПППО-Пазарджик: Красимира Хаджиева- учител на деца/ученици с нарушено зрение и Атанас Василев – ресурсен учител, споделиха с учениците и гостите на празника презентация на тема: „Писмо от незрящ ученик“. По този начин, през погледа на един незрящ ученик в общообразователно училище,  гостите на събитието научиха за начините, по които - се придвижват, учат и играят незрящите ученици. В продължение на това, Зоя Гудова, работеща в  ЦСРИ –Пазарджик, представи себе си, като една реализирана незряща, завършила висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност – „Специална педагогика“ и допълнителна квалификация – „Информатика“. Тя показа на учениците използването на специални помощни технически средства за самообслужване – „сигнализатор за нивото на течности“, „сигнализатор за цветове“, което предизвика интереса на всички в залата. Събитието приключи с подаръци за гостите – текст, написан на брайл, завързан със специална панделка от незрящата ученичка Радмила Василева, ученичка от  ІІ б клас в СУ „Г. Брегов“ – Пазарджик.