РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Работна среща на тема: „Междуинституционално партньорство за обмен на иновативни практики в приобщаващото образование“

   РЦПППО-Пазарджик взе участие в  работна среща  на тема: „Междуинституционално партньорство за обмен на иновативни практики в приобщаващото образование“, която се организира от РУО - Пазарджик и ЦСОП – Велинград. Събитието се проведе на 08.06.2023 г. в хотел „Елбрус“, град Велинград.

Педагогът  на деца и ученици с нарушено зрение към РЦПППО – Пазарджик, Красимира Хаджиева се включи, като представи презентация на тема: „Приобщаващо образование на деца със зрителни затруднения в общообразователна среда“. Тя сподели своя опит от работата с зрително затруднени ученици – незрящи и слабовиждащи в общообразователна среда. Показа работни моменти от прилагането на традиционното брайлово ограмотяване и  активното включване на незрящи ученици в класната стая чрез осигуряването и ползването на брайлови учебници, брайлова машина, бял бастун, смарт приложения със синтетична реч и други. Похвали се с активното включване на незрящите ученици в извънкласни дейности, училищни и регионални конкурси и получените награди и грамоти. Обърна внимание на ползването на оптични и неоптични средства от слабовиждащи ученици по време на учебен час, както и активното използване на приложението Envision AI в общообразователния процес. В заключение, г- жа Хаджиева отбеляза, че във високотехнологичното време, в което живеем, в името на постигането на самостоятелен, независим и пълноценен живот за зрително затруднените ученици, както и за всички със специални образователни потребности, традиционният и иновативният подход трябва да вървят ръка за ръка.