РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Открит урок по повод "15 октомври - Международен ден на белия бастун"

 

На 14 октомври 2022 година екипът на РЦПППО – Пазарджик съвместно с ЦСРИ към Фондация " Съпричастие - Пазарджик" проведе открит урок в ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Пазарджик в присъствието на старши експерт по приобщаващо образование Иво Гигова от РУО - Пазарджик, директора на училището - г-жа Василка Димова, ЕПЛР към училището и начални учители, посветен на 15.10 - Международния ден на белия бастун. Урокът бе с информационна и образователна цел и запозна ученици от 2 – ри клас със спецификите на придвижване с бял бастун, както и начините, по които се общува и асистира на хора със зрителни увреждания.