РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

„13 ноември – международният ден на слепите хора“

Днес, 11.11. 2022 година в ДГ „Вълшебство“ село Козарско, общ.Брацигово, екип от специалисти от РЦПППО-Пазарджик: Васелина Червенкова – логопед, Василка Костова – психолог и Донка Хаджиева – ресурсен учител, проведе беседа с децата и учителите. Поводът е предстоящият „13 ноември – международният ден на слепите хора“.

Под формата на игра децата успяха да се поставят на мястото на слепите хора. Научиха безценен урок, колко е важно да бъдем толерантни към различните хора и как да помогнем на незрящ човек. Докоснаха се до символа на незрящата общност – „белият бастун“ и неговото значение за независимото придвижване.