РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

2 април - Световен ден за повишаване на информираността на хората по въпросите на аутизма

ПГХХТ отбеляза ден на информираността за аутизма 2 април – Световен ден на информираността за аутизма.

Целта бе да се повиши осведомеността на училищната общност по проблемите на хората, страдащи от нарушения в развитието. Информационният кът във фоайето на гимназията бе решен в цветовете на небето и емблематичния за този ден син цвят.

Учениците участваха в дискусия на тема „Аз обичам дете с аутизъм“, водена от Кристина Христова и Дамяна Савова – ресурсни учители в ПГХХТ.

Педагогическият съветник Антония Златанова подчерта ролята на толерантността във връзка с приемането на различието.

Кратък филм на УНИЦЕФ, брошури, сини гривни – символ на съпричастността отключиха сърцата на присъстващите учители и ученици и ги накараха да видят света през очите на дете с аутизъм.