РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Сензорна терапия

Сензорно интегративната дисфункция може да бъде описана като състояние, при което нервната система получава информация от сетивата, но има трудности при нейната обработка и анализ, което пряко влияе върху функционирането на детската личността- адаптация, игра, учене, общуване, езикови умения, хранене, сън и пр.

Всяко дете има естествена потребност да приема информация чрез сетивата си-  чрез движение, пипане, гледане, усещане, чуване, опитване на вкус и мирис на всичко, до което може да достигне. Тази информация е важна „храна“ за техните развиващи се мозъци. Те се нуждаят от нея за да се научат  да реагират правилно на обкръжаващата ги среда. Когато сензорната информация не се изпраща към правилната зона, не може да се организира или да бъде разбрана. Може да се възприеме твърде слабо или силно или да се регистрира и разпознава като объркана смесица от усещания.

Най-често СИД може да бъде налице при:

  • Аутизъм
  • ХДВ
  • Генетични синдроми
  • ДЦП
  • Обучителни трудности
  • Нарушения в езиковото развитие
  • Емоционални и поведенчески разстройства
  • Деца от институции и др