РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Лечебната физкултура

(ЛФК) е комплекс от физически и дихателни упражнения, които имат общ здравен и терапевтичен ефект върху детския организъм. Упражненията по ЛФК  са много полезни при хронични или вродени аномалии на мускулно-скелетната система, респираторната и храносмилателната система. Редовното и адекватното физическо натоварване насърчава хармоничното развитие на детето, а също така и намалява честотата на други заболявания. Децата/учениците със СОП са включени в различни упражнения и игри, които са подбрани индивидуално, като се вземат предвид възрастта, нивото на развитие, както и индивидуалните характеристики и двигателни умения на детето. Самите упражнения са увлекателни, като не оставят детето да скучае, карат го да се чувства комфортно и спокойно. Дейностите по ЛФК се провеждат както в група, така и под формата на индивидуални консултации.