РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Алтернативни и допълващи методи, разширяващи терапевтичните възможности за децата/учениците със СОП

РЦПППО- Пазарджик разполага със съвременно оборудвани зали за видовете терапии. Дейностите се провеждат от квалифицирани специалист с дългогодишен опит, знания и умения в областта на специалната педагогика.

Терапевтичните програми са предназначени за всички деца и ученици от област Пазарджик, за които те са препоръчани при оценката на индивидуалните потребности.

Родителите и учителите могат да получат допълнителна информация за  възможностите за включване на деца и ученици, като се обадят на обявените телефони за връзка с обслужващото звено.